งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเกาะที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของไทย
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  วโณทัย คงคาเจริญ
รหัสงานวิจัย :  SP006
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
ภาค :  
จังหวัด :  
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๔๐
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 62 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th