งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : รัชกาลที่ ๙ กับการพัฒนางานวัฒนธรรม
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  วิไล อัศวเดชศักดิ์
รหัสงานวิจัย :  SP004
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
ภาค :  
จังหวัด :  
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๔๑
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 145 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th