งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมวินัยในตนเอง
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  ฉันทนา ภาคบงกช, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต, อรพินทร์ ชูชม, ดวงเดือน ศาสตรภัทร, จรัล อุ่นฐิติวัฒน์, วินัย ดำสุวรรณ, สุรพงศ์ ชูเดช, พรสุข หุ่นนิรันดร์
รหัสงานวิจัย :  SP003
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
ภาค :  
จังหวัด :  
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๔๑
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 114 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th