งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ในภาคเหนือ
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, วัฒนะ วัฒนาพันธุ์, ปราโมทย์ ภักดีณรงค์, อุ่นใจ เจียมบูรณะสกุล, ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู
รหัสงานวิจัย :  SP012
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
ภาค :  
จังหวัด :  
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๔๗
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 8 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th