งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง : มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  สวช. & สถาบันไทยคดีฯ มธ.
รหัสงานวิจัย :  TH010
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาค :  
จังหวัด :  
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๓๘
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 14 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th